Posklizňové linky

 

Poskliznova-link

 

1 Příjem
2 Korečkový elevátor
3 Klasňovač
4 Univerzální čistič
5 Trubkový řetězový dopravník
6 Skladovací silo
7 Jamkový třídič
  8 Mořička
  9 Pytlovací váha
10 Dopravní šnek
11 Sušička jemných semen
12 Drhlík
13 Plnění kontajnerů - skladování