Univerzální čistič

 

Susarna

Univerzální čistič PETKUS WUTHA je jako univerzální stroj použitelný pro různé úkoly úpravy. Hodí se do:

 • Zemědělských závodů vyrábějících obilí
  Zemědělské závody se skladováním obilí a částečnou vlastní výrobou osiva.
 • Množení osiva
  Závody, které očekávají od svého zařízení na úpravu velkou pružnost a spojují ji s různorodými náročnými úkoly.
 • Zemědělské závody
  Zemědělské závody a soukormé farmy, které provozují skladové hospodářství s velkým počtem různých druhů hmoty a stoupajícími požadavky na kvalitu.
 • Mlýny a skladovny
  Závody s velkými nároky na kvalitu zpracovávané hmoty pro potravinářské účely.