O společnosti

Firma Granulex Libochovice a.s. byla založena v březnu 1993.

V obchodním rejstříku je zapsána pod číslem 00121118.

Společnost Granulex a.s. se specializuje na opravy a rekonstrukci posklizňových linek.Naše práce zaručuje odběrateli po dlouhá léta nejvyšší přesnost a spolehlivost funkcí všech námi dodaných nebo námi opravených, generálkovaných strojů, buď přímo u zákazníka nebo v dílnách naší firmy.

Pozvánka na valnou hromadu

Valná hromada

Hledat

Menu


Pozvánka na valnou hromadu